Trong những năm gần đây, các bác sĩ đã tiến hành cấy ghép tử cung thành công ở nhiều phụ nữ vô sinh và ít nhất 5 đưa trẻ đã được sinh ra từ những người nhận cấy ghép từ năm 2014 cho tới nay.

VIDEO LIÊN QUAN