Trước những cảnh báo về xâm hại tình dục trẻ em thời gian gần đây, một số dự án trang bị cho trẻ em kỹ năng chống xâm hại tình dục đã ra đời. Đặc biệt, có một lớp học kỹ năng chống xâm hại dành cho trẻ khiếm thính tại TP.HCM.

VIDEO LIÊN QUAN