Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Nguyễn Đức Thái, chủ tịch hội đồng thành viên NXB Giáo dục Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN