Kỳ tuyển sinh năm 2018, nhiều trường ĐH tuyển sinh các tổ hợp quá xa lạ so với ngành học. Tổ hợp văn - sử - địa lâu nay chỉ được tuyển sinh cho các ngành khối xã hội. Tuy nhiên, năm nay tổ hợp này được mở rộng xét tuyển cho cả ngành ngoại ngữ, kỹ thuật, công nghệ, kể cả kế toán, kiểm toán

VIDEO LIÊN QUAN