Nếu như bất ngờ nhận được thông báo yêu cầu nghỉ làm một tuần, không ít người đã nghĩ mình có thể bị cho nghỉ việc. Thế nhưng nếu làm việc tại Công ty kiểm toán KPMG ở Malaysia, cứ yên tâm nghỉ ngơi

VIDEO LIÊN QUAN