Kinh tế Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng trước nhiều thách thức, bao gồm cả yếu kém nội tại cũng như tác động từ các biến động kinh tế trên thế giới.

VIDEO LIÊN QUAN