6,4% là tốc độ tăng trưởng GDP quý I mà Trung Quốc đã đạt được. Con số này vượt mọi dự báo. Xuất khẩu, sản xuất công nghiệp và doanh thu bán lẻ dường như đang bứt tốc. Liệu kinh tế Trung Quốc đã thoát đáy và quay đầu hồi phục sau hàng loạt những biện pháp hà hơi thổi ngạt, bơm tiền quy mô lớn.

VIDEO LIÊN QUAN