Kinh tế Nhật Bản lần đầu tiên rơi vào suy thoái lần đầu từ từ năm 2015 do ảnh hưởng của covid-19.

VIDEO LIÊN QUAN