Trên CNN, việc sông Rhine cạn nước tạo ra nhiều rắc rối trong quá trình vận chuyển hàng hóa khi các tàu buộc phải giảm tải trọng, phí vận chuyển vì thế cũng đắt đỏ hơn. Nhiều tàu trở hàng hóa, nguyên liệu cho các trung tâm công nghiệp hiện chỉ hoạt động với khoảng 25% công suất trong khi một số khác phải ngừng hoạt động.

VIDEO LIÊN QUAN