Giữa tuần sau, bầu cử sẽ diễn ra tại Vương quốc Anh, chọn ra quốc hội và chính phủ mới, với hy vọng giải đáp các bế tắc của tiến trình Brexit. Ngoài các cam kết liên quan đến Brexit, một vấn đề sát sườn là tình hình kinh tế, đặc biệt được các chính trị gia nhắc đến trong chiến dịch vận động lần này, sau rất nhiều báo cáo cho thấy những nguy cơ với kinh tế Anh sau hơn 3 năm bất ổn dai dẳng.

VIDEO LIÊN QUAN