Sáng nay đoàn Đại biểu Hoa Kỳ đã tới thăm và làm việc với Viện vệ sinh dịch tễ trung ương Bộ Y tế về hoạt động của văn phòng ứng phó dịch bệnh khẩn cấp CDC đặt tại viện này.

VIDEO LIÊN QUAN