Tỉnh Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo dừng thu phí tại trạm thu phí Đồng Nai do Tổng Công ty Xây dựng số 1 làm chủ đầu tư.

VIDEO LIÊN QUAN