Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp với lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương nhằm tiếp tục đấu tranh với hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.

VIDEO LIÊN QUAN