Theo dự báo của ngành chuyên môn, do ảnh hưởng của El Nino, dự báo tình trạng xâm nhập mặn năm 2016 sẽ đến sớm và kéo dài. Trước tình hình trên, tỉnh Kiên Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với hiện tượng này.

VIDEO LIÊN QUAN