Kiên Giang là tỉnh có lượng ghe, tàu đánh bắt xa bờ nhiều nhất cả nước, điều này đồng nghĩa với lực lượng lao động làm việc trên biển khá đông. Trước thềm bầu cử Quốc hội khóa 15 và bầu cử HĐND các cấp, những ngày này, các lực lượng tại các đơn vị tuyến biển, đảo của Kiên Giang này đang tập trung tuyên truyền bầu cử lồng ghép phòng chống dịch bệnh covid 19 đến bà con ngư dân.

VIDEO LIÊN QUAN