Lúc này đang là thời điểm các trường chuẩn bị kiểm tra, đánh giá giữa học kỳ I. Tại những nơi học sinh phải học trực tuyến hay học qua truyền hình thì việc kiểm tra, đánh giá chắc chắn sẽ khó khăn hơn những học sinh đang được đi học trực tiếp. Vậy các địa phương đang duy trì việc học trực tuyến đã có phương án cụ thể như thế nào cho việc kiểm tra giữa kỳ?

VIDEO LIÊN QUAN