Dự án hồ Sông Than có dung tích thiết kế 85 triệu m3, dự kiến được sử dụng để tích nước phục vụ công tác chống hạn trong năm 2020. Tuy nhiên, do vướng giải phóng mặt bằng và nhà thầu thi công cầm chừng, dự án này đã bị chậm tiến độ khoảng một năm. Tỉnh ủy Ninh Thuận yêu cầu chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công và chủ đầu tư tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ để phục vụ sản xuất vào năm 2021.

VIDEO LIÊN QUAN