Hôm nay (7/5), tới kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến biểu dương ủy ban bầu cử của địa phương này đã thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho công tác bầu cử. Đến nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự, công tác đảm bảo an ninh trật tự tại điểm bỏ phiếu mẫu được chuẩn bị tốt, đúng quy trình và luật định.