Việt Nam nổi lên như một điểm sáng về kinh tế năm 2022 của thế giới. Cùng với sự phục hồi kinh tế, các hoạt động mua bán và sáp nhập M&A cũng được dự báo sẽ sôi động trở lại kích hoạt những cơ hội mới và thách thức cho Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN