Trước tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài tại nhiều địa phương, Bộ Y tế ban hành các khuyến cáo phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe trong điều kiện nắng nóng kéo dài năm 2020.

VIDEO LIÊN QUAN