Xung đột giữa Palestine và Israel được cho là 1 trong những cuộc xung đột căng thẳng, khó hòa giải nhất hiện nay. Hậu quả để lại sau mỗi lần đụng độ là vô cùng lớn, tác động đến tất cả mọi mặt về đời sống, kinh tế, xã hội. Trong đó, trẻ em là những nạn nhân vô tội bị tổn thương nhất cả về thể chất lẫn tâm lý.

VIDEO LIÊN QUAN