Các vụ khủng bố là thách thức nghiêm trọng đối với nhà chức trách Bỉ cũng như các nhà lãnh đạo châu Âu.

VIDEO LIÊN QUAN