Để phòng ngừa COVID-19 hiệu quả phải bắt đầu từ mỗi người dân, từ mỗi gia đình và từ từng khu dân cư. Vậy làm thế nào để các khu dân cư an toàn trước dịch bệnh COVID-19

VIDEO LIÊN QUAN