5 phiên tăng điểm liên tiếp, về mặt kỹ thuật VN-INDEX đang bước vào vùng RUNG LẮC… Cơ hội nào cho nhà đầu tư để CƠ CẤU DANH MỤC? Trao đổi với anh Nguyễn Tuấn Anh, Sáng lập FinPeace Host: BTV Tài Phan

VIDEO LIÊN QUAN