GDP quý 2 của Mỹ tiếp tục tăng trưởng âm - Tác động ra sao tới quyết định sắp tới của FED? - Dòng tiền vào thị trường chứng khoán? Lại nói chuyện FED trên Khớp Lệnh Khách mời Phan Linh, Sáng lập Take Profit Host BTV Hoàng Nam

VIDEO LIÊN QUAN