VN-INDEX sáng nay duy trì trên mốc 1.000 điểm. Tại thời điểm thị trường về vùng định giá hấp dẫn như hiện tại, thì 1 chiến lược giao dịch thận trọng, 1 tầm nhìn đầu tư dài hạn, càng được đặc biệt lưu tâm. Hiện giờ, 1 điểm cân bằng của thị trường là điều chúng ta đều đang kỳ vọng và tìm kiếm. Đặc biệt là khi diễn biến trong từng nhóm ngành vẫn rất phân hoá, dù không thực sự có thông tin hay lý do nào rõ ràng cả. Do đó, yếu tố tâm lý cân bằng của nhà đầu tư rất có thể sẽ đóng vai trò quyết định để thị trường chung sớm tìm được điểm cân bằng đó. Khách mời: Lưu Chí Kháng, Trưởng phòng Tự doanh CTCK Kiến Thiết Việt Nam Host: BTV Tài Phan

VIDEO LIÊN QUAN