Thanh khoản là vấn đề được đặc biệt quan tâm tại thời điểm này, trong 1 nhịp hồi của thị trường chung. Điều này sẽ quyết định diễn biến của VNINDEX trong những phiên tiếp theo Chuyên gia: Bà Nguyễn Ngọc Linh, Giám đốc Tự doanh, DNSE BTV Tài Phan

VIDEO LIÊN QUAN