Sau phiên rũ bỏ ngày hôm qua, sáng nay thị trường có dấu hiệu phục hồi dù thanh khoản còn yếu. Nhà đầu tư nên làm gì? Những bài học nào cần được rút ra? Chuyên gia: Nguyễn Tuấn Anh, Sáng lập Finpeace. Host: BTV Tài Phan