Kết quả kinh doanh quý đang là một thông tin trợ lực cho thị trường trong bối cảnh hiện tại. Nhiều doanh nghiệp đã công bố kết quả. Tuy nhiên có những doanh nghiệp ra kết quả kinh doanh tốt mà giá cổ phiếu vẫn giảm, có doanh nghiệp ra kết quả kinh doanh chậm lại mà giá cổ phiếu vẫn tăng hoặc đi ngang. Nhìn nhận thế nào về tình hình thị trường trong bối cảnh hiện tại là nội dung chính của chương trình Khớp lệnh phiên hôm nay.

VIDEO LIÊN QUAN