Tuần này FED công bố mức tăng lãi suất tiếp theo, Mỹ công bố báo cáo kinh tế. Việt Nam cũng sẽ có câp nhật kinh tế vĩ mô tháng 7. Chia sẻ góc nhìn đầu tư trong bối cảnh lạm phát toàn cầu, và áp lực tăng lãi suất từ các ngân hàng Trung ương. Khách mời: Nguyễn Tuấn Anh, Sáng lập FinPeace Host: BTV Tài Phan

VIDEO LIÊN QUAN