Ước tính số dư tiền gửi quý I năm nay khách hàng tại các CTCK là khoảng 100.000 tỷ đồng, con số kỷ lục trong lịch sử. Cùng với đó, số tài khoản mở mới của nhà đầu tư cá nhân cũng gia tăng mạnh mẽ, khối ngoại liên tục mua ròng… Tuy nhiên, thị trường chứng khoán chưa thể hồi phục... Động lực nào có thể “nâng” thị trường lên lúc này? Cùng phân tích trong Khớp Lệnh 25/4 với Host Phương Nam và Anh PHAN LINH Take Profit Việt Nam…