Lần đầu tiên sau 2 năm, Ngân hàng Nhà nước tăng loạt lãi suất điều hành gồm trần lãi suất huy động, lãi suất tái chiết khấu, tái cấp vốn. Động thái này đến ngay sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed ra quyết định tăng lãi suất kỳ họp tháng 9 thêm 75 điểm cơ bản. Những thông tin này khi kết hợp sẽ có tác động thế nào đến các bên liên quan là ngân hàng, doanh nghiệp và nhà đầu tư. Đây sẽ là nội dung được chúng ta trao đổi kỹ trong chương trình Khớp lệnh ngày hôm nay.

VIDEO LIÊN QUAN