Thị trường phục hồi tốt từ vùng 1.150-1.200 điểm, ngưỡng hỗ trợ tâm lý có kích hoạt được dòng tiền bắt đáy mạnh mẽ… Cùng phân tích trong Khớp Lệnh hôm nay 23/5 với Host Phương Nam và ông Nguyễn Xuân Bình - Giám đốc khối phân tích, Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN