Sau những phiên bứt phá, VN-Index đang có dấu hiệu tạm chững lại với giao dịch phân hoá, một số nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư chốt lời, trong khi các nhóm mới “thoát sàn” tiếp tục tăng khá tốt. Xu hướng phục hồi liệu có được củng cố và nhà đầu tư cần thăm dò ra sao để tận dụng cơ hội. Cùng bình luận trong chương trình Khớp Lệnh hôm nay với Host Phương Nam và Ông LƯU CHÍ KHÁNG – Trưởng phòng Tự Doanh, Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Kiến Thiết Việt Nam.

VIDEO LIÊN QUAN