Trong giai đoạn thị trường đang có nhiều thay đổi, nhiều nhà đầu tư sẽ cảm thấy các phương pháp hay dùng dường như cho tỷ lệ đúng thấp hơn bình thường. Vậy thực sự độ chính xác của các phương pháp, chỉ báo quen thuộc quý vị hay dùng là bao nhiêu hay những gì từng rất đúng ngày xưa chỉ là sản phẩm mà nhà đầu tư được hưởng thụ trong giai đoạn thị trường đang tăng mạnh? Khi tất cả đang tĩnh lại để cùng nhìn nhận, thì có những hiểu lầm về phân tích kỹ thuật nào đang kéo giảm thành tích đầu tư của quý vị và các bạn.

VIDEO LIÊN QUAN