Dòng tiền bây giờ đang yếu và xoay tua khá nhanh, đôi khi chỉ ở nhóm này vài bữa rồi lại chuyển sang nhóm khác, chứng khoán bây giờ cũng không còn là những bữa buffet thịnh soạn nhiều sự lựa chọn mà chúng ta đang trong giai đoạn phải chấp nhận ăn những bữa ít hơn, đạm bạc hơn để chờ 1 chu kỳ mới. Hôm nay khách mời của Khớp lệnh theo phong cách Nhạc nào cũng nhảy, từ dòng cổ phiếu cơ bản cho đến thị giá rau dưa trà đá, có lãi là chiến hết. Trưa nay Khớp lệnh mời mọi người 1 bữa fastfood (đồ ăn nhanh).

VIDEO LIÊN QUAN