VNINDEX đã giảm hơn 6% từ đỉnh, và rủi ro vỡ kênh vận động ngang 1.410 đã gần kề. Liệu có nên hoảng loạn? Chuyên gia: Bà Nguyễn Ngọc Linh, Giám đốc Tự doanh Công ty Chứng khoán DNSE. Host: BTV Tài Phan