VN-INDEX: Điều kiện cho sóng hồi? - Thông tin lạm phát Mỹ tháng 6 đã được hấp thụ tương đối tốt - 1 số tín hiệu kỹ thuật VN-INDEX đã cải thiện Những điều kiện nào để xác định 1 sóng hồi? Cùng trao đổi với Anh Nguyễn Tuấn Anh, Sáng lập FinPeace và BTV Tài Phan

VIDEO LIÊN QUAN