Bộ Tài Chính, UBCKNN đã công bố những thay đổi đáng chú ý về quy định giao dịch chứng khoán như: Công bố lại thông tin về giao dịch tự doanh; Sở giao dịch phải có cảnh báo và doanh nghiệp niêm yết phải giải thích lí do cổ phiếu tăng trần giảm sàn từ 5 phiên liên tục trở lên và đặc biệt là thay đổi cách tính giá thanh toán cuối cùng trong ngày đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Những thay đổi này sẽ có tác động như thế nào đến việc giao dịch trên thị trường và các nhà đầu tư. Cùng bình luận và phân tích trong Khớp Lệnh trưa nay với Anh Giám đốc Dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản, Công ty Chứng khoán Tân Việt và Host Phương Nam.

VIDEO LIÊN QUAN