Vấn đề dòng tiền vẫn là câu hỏi chưa dứt của thị trường, bất chấp mức định giá hấp dẫn của thị trường trong nước, và thị trường chứng khoán thế giới có đà hồi phục trong 1 tháng qua. Sự quan tâm tiếp tục tập trung vào những cổ phiếu đang nằm sàn kéo dài. Câu chuyện dòng tiền và thanh khoản, vì thế, là mong mỏi của thị trường ở thời điểm hiện tại Khách mời: Ông TRẦN ĐỨC ANH Giám đốc Vĩ mô và chiến lược đầu tư, CTCP Chứng khoán KB Việt Nam Ông Phạm Quang Huy - Giám đốc Trung tâm kinh doanh Khách hàng cao cấp KBSV

VIDEO LIÊN QUAN