Từ đầu tháng 7 đến nay, giá trị giao dịch bình quân trên sàn HOSE chỉ khoảng hơn 10.000 tỷ đồng, sàn HNX chỉ khoảng 1.000 tỷ đồng. Định giá cổ phiếu, thông tin từ tích cực đến tiêu cực thời điểm này cũng khó có thể kích hoạt được dòng tiền dù là chiều mua hay bán. Nhà đầu tư cần thích nghi như thế nào? Cùng bình luận trong chương trình Khớp Lệnh hôm nay 15/7 với Host Phương Nam và Ông Lê Ngọc Nam - GĐ Phân tích và Tư vấn đầu tư CTCK Tân Việt.

VIDEO LIÊN QUAN