Sau 2 phiên tăng điểm thì sáng nay sắc đỏ đã quay trở lại với các chỉ số chứng khoán trong nước do những ảnh hưởng từ những tác động của chứng khoán thế giới do thông tin lạm phát Mỹ tăng cao. Nhìn nhận về các diễn biến thế giới thế nào để ánh xạ vào việc đầu tư tại thị trường trong nước lúc này. Thanh khoản sáng nay tiếp tục ở mức thấp mới trong khoảng 2 năm qua, phiên 11/5 đã chứng kiến 1 mức thấp mới từ 2020 và sang phiên 12/5 mọi chuyện còn đang trầm lắng hơn. Nhìn nhận câu chuyện thanh khoản thế nào, đây là chỉ báo tích cực hay là 1 điều cần lo lắng. Đây là 1 trong số những nội dung đáng chú ý chúng ta sẽ cùng bàn luận trong chương trình Khớp lệnh hôm nay cùng với khách mời là ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Kiến thiết.

VIDEO LIÊN QUAN