3 ngày nghỉ lễ hẳn đã “xoa dịu” phần nào sự “nôn nóng” của một bộ phận giới đầu tư trong bối cảnh thị trường hứng chịu liên tiếp các thông tin... Những lúc thế này, có lẽ “một cái đầu lạnh” là cần thiết hơn cả để đánh giá chính xác các dữ liệu thị trường chung và các cổ phiếu đang nắm giữ… Cùng phân tích trong Khớp Lệnh 12/4 với Host Phương Nam và Anh Phan Linh – Take Profit Việt Nam…