VN-INDEX đang dần rơi về những vùng định giá rẻ kỷ lục… nhưng liệu như thế đã thực sự đủ rẻ? Nên lựa chọn Đắt/Rẻ hay Cung/Cầu để nói chuyện với Ngài Thị Trường? Cùng bình luận trong Chương trình Khớp Lệnh hôm nay với ông Nguyễn Tuấn Anh, Sáng lập FinPeace.

VIDEO LIÊN QUAN