Sau giai đoạn thăng trầm cùng thị trường chứng khoán 2 năm qua, chắc nhiều nhà đầu tư cũng dần cảm nhận được rằng, để trở thành 1 nhà đầu tư chứng khoán, yếu tố quan trọng nhất là phải “sống lâu”. Có những lúc phù hợp để ta “sống vội”, “sống gấp” nhưng có những giai đoạn nhịp độ đầu tư cần có sự điều tiết để ta có thể tồn tại qua giai đoạn nhiều thay đổi. Vậy kinh nghiệm thực tế ở đây là gì? Để cùng trả lời câu hỏi này cho nhà đầu tư, chúng tôi đã mời lên trường quay 1 nhà đầu tư đã có 19 năm kinh nghiệm, anh cũng đã từng lên chương trình chia sẻ nhiều lần về kiến thức và phương pháp giao dịch. Nhưng hôm nay ta sẽ cùng đi sâu vào trải nghiệm và kinh nghiệm tồn tại trên thị trường.

VIDEO LIÊN QUAN