Chỉ số tăng nhẹ nhưng số mã giảm vẫn lấn át. Đây là tình trạng diễn ra phổ biến khi VNIndex dao động với biên độ hẹp và chưa thể chinh phục ngưỡng cản 1.300 điểm. Cần thêm những yếu tố nào để thị trường “đồng lòng” đi lên. Phân tích trong Khớp Lệnh số hôm nay cùng Host Phương Nam và Anh NGUYỄN TRUNG DU - Giám đốc Khối Dịch vụ đầu tư và Quản lý tài sản, Công ty Chứng khoán Tân Việt (TVSI)

VIDEO LIÊN QUAN