VN-INDEX đang kỳ vọng tạo đáy và biến động đi ngang để tích luỹ. Nhà đầu tư có nên bắt đáy? Và chiến lược giao dịch nào phù hợp với 1 cục diện thị trường mới? Cùng chia sẻ với Chuyên gia Bà Nguyễn Ngọc Linh, Giám đốc Tự doanhc DNSE. Host Tài Phan