VN-INDEX phục hồi: Sóng cả hay… sóng gợn? Thị trường có dấu hiệu phục hồi, không ít kỳ vọng vào 1 tháng ngâu bùng nổ của VN-INDEX… NHƯNG ⁉️ …Liệu sóng hồi có đủ cao? ⁉️ …Có những cạm bẫy nào cần lưu ý? Khách mời: Nguyễn Minh Hoàng, Giám đốc Phân tích CTCP Chứng khoán Nhất Việt Host: BTV Tài Phan

VIDEO LIÊN QUAN