Sau cú rơi từ vùng 1.535 về 1.160 điểm, tức là khoảng 24%, VNINDEX lúc này đã leo lại về vùng 1.300 điểm, tức là cũng có 1 nhịp hồi kha khá sau những gì đã đánh mất. Và nhà đầu tư nào biết tận dụng, có lẽ cũng đã giảm thiểu được nhiều thiệt hại trong thời gian trước, ai hay hơn thì có lẽ đã kiếm được lời. Rõ ràng thị trường chứng khoán kể cả trong lúc khó khăn vẫn luôn tồn tại những cơ hội cho những nhà đầu tư kiên trì và biết nắm bắt. Tuy nhiên khi đứng trước ngưỡng tâm lý 1.300 nhà đầu tư nên có ứng xử thế nào, cộng với việc cũng không còn lâu nữa trước khi FED lại tiếp tục tăng lãi suất, giá dầu đang tiếp tục neo cao. Tất cả các chất xúc tác đó cần được nhìn nhận để mở ra 1 chiến lược giao dịch trong tháng 6 ra sao?

VIDEO LIÊN QUAN