Thị trường phải nói đang trong 1 giai đoạn giật lên giật xuống rất khó chịu. Những tưởng VN-INDEX đã giữ được 1.200 điểm thì ngay hôm qua chỉ số này đã lại vỡ 1.200 và bây giờ sẽ tìm điểm cân bằng ở đâu? Nửa năm 2022 cũng đã trôi qua, có thể nói là Tiền hung rồi thì liệu hậu có cát, cơ hội đầu tư trong nửa cuối năm nay là gì? Đây sẽ là những câu hỏi chính để chúng ta cùng thảo luận trong chương trình Khớp lệnh hôm nay.

VIDEO LIÊN QUAN